Tag Archives: mytologie

Předobraz čerta

Podoba čerta zřejmě vzešla z mnoha různých bytostí, především z antické mytologie. Vzhledem i povahou se čert nejvíce podobá satyrům a Panovi, bohu pastvin. Pokud je čert andělem svrženým z nebes, můžeme jeho původ odvozovat i od Titánů, kteří byli poraženi ve válce řeckými bohy, a také od Héfaista, jehož Zeus svrhl z Olympu – […]

Kult čerta a historie

Čert je bytost slovanské mytologie, kterou vyjadřuje pohádková bytost žijící v pekle. Má rohy, ocas, kopyto a je „přičmoudlá“. Peklo opouští, aby získala duše hříšníků. Většinou se je snaží získat formou úpisu. Nabídne člověku na určitou dobu služby nebo výhody, ale ten mu musí vlastní krví upsat svou duši. Když určená lhůta vyprší, čert přijde […]