Tag Archives: křesťanství

Předobraz čerta

Podoba čerta zřejmě vzešla z mnoha různých bytostí, především z antické mytologie. Vzhledem i povahou se čert nejvíce podobá satyrům a Panovi, bohu pastvin. Pokud je čert andělem svrženým z nebes, můžeme jeho původ odvozovat i od Titánů, kteří byli poraženi ve válce řeckými bohy, a také od Héfaista, jehož Zeus svrhl z Olympu – […]