Tag Archives: ďábel

Masky a kostýmy čertů

Masky a kostýmy čertů pro každého Je mnoho teorií o původu čertů. Ta nejznámější říká, že se čerti řadí do stejné kategorie jako andělé. Lucifer a jeho souputníci byli po roztržce s Bohem vyhnáni z nebes. Při pádu z nebeské výšky se však dostali až pod zem, kde založili peklo. Podle této teorie jsou tedy čerti padlí andělé. […]

Předobraz čerta

Podoba čerta zřejmě vzešla z mnoha různých bytostí, především z antické mytologie. Vzhledem i povahou se čert nejvíce podobá satyrům a Panovi, bohu pastvin. Pokud je čert andělem svrženým z nebes, můžeme jeho původ odvozovat i od Titánů, kteří byli poraženi ve válce řeckými bohy, a také od Héfaista, jehož Zeus svrhl z Olympu – […]