Mikuláš, čert a anděl

Jak u nás probíhá tato tradice?

Originální Mikulášský kostým

Je u nás tradicí, že 5. prosince chodí po ulicích skupinky lidí v převlecích Mikulášů, čertů a andělů. Navštěvují rodiny s dětmi, kontrolují, zda jsou děti hodné, někdy chtějí slyšet nějakou říkanku nebo písničku, a za odměnu děti podarují sladkostmi či ovocem. Zlobivější jedinci ve svém balíčku zpravidla najdou i nějakou tu bramboru nebo uhlí. Těmi hodnými, kteří děti konejší a obdarovávají, jsou Mikuláš s andělem. Čertova role je opačná. Má za úkol děti trochu postrašit.

Pozor na strašení dětí!

Více než o sladkosti jde samozřejmě spíše o zážitek jako takový, navíc s výchovným rozměrem. Děti se na tento den většinou těší, zároveň se ho však i obávají. Rozhodně není dobré strašit je až příliš. Děsivé masky čertů si radši nechte pro strašení dospělých. Setkání čerta s dítětem by mělo probíhat v klidu a čert by ho měl postrašit pouze symbolicky. Tedy žádné tahání do pekla, strkání do pytle a další dramatické scény by rodiče neměli dovolit.

Původ mikulášské tradice

Mikuláš působil jako byzantský biskup z Myry. 6. prosince (pravděpodobně někdy mezi lety 340-360) byl jako mnoho dalších křesťanů té doby umučen k smrti. Dodnes se však vykládá o jeho štědrosti, díky které byl také prohlášen za svatého. Říká se, že dokonce znovu přivedl k životu tři malé děti, které zavraždil zlý hostinský a ukryl je do sudu naložené v soli. Také prý zachránil tři dcery, které byly donuceny vydělat si na své věno prostitucí. Mikuláš jim věnoval tolik zlaťáků, kolik potřebovaly, aby svou bídnou práci ukončily a vdaly se. Právě proto je sv. Mikuláš pokládán mj. i za patrona prostitutek. Je však také patronem námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů, vězňů a vlastně všech, kteří potřebují nějak pomoci. Známý je také jako patron Ruska.

Podoby Mikuláše, čerta a anděla

Mikuláš vždy bývá vyšší postavy, má dlouhé bílé vlasy a dlouhé bílé vousy. Oblečen bývá do dlouhé bílé košile, červeného zdobeného pláště, na hlavě mívá biskupskou čepici (tzv. mitru), v jedné ruce biskupskou hůl a v druhé ruce pytel s dárky, se sladkostmi a ovocem. Osobně promlouvá s dětmi, vyptává se jich, zda byly hodné či zlobivé, a chce slyšet nějakou básničku.

V Čechách Mikuláše doprovází také čert, který symbolizuje zlo. Straší děti svým děsivým vzhledem, řinčením řetězy a velikým pytlem, o kterém každé dítě tuší, že se do něho strkají neposlušní jedinci, jež jsou pak odvedeni do pekla. Čert bývá chlupatý, mívá černé kudrnaté vlasy, kopyto, ocas a rohy. Bývá celý začmouzený od sazí a ohně, který v pekle nikdy nezhasíná. Dělá veliký hluk, a tak vlastně děsí i děti, které s ním nepřijdou přímo do styku.

Anděl je opakem čerta. Symbolizuje dobro. Může jím být žena i muž (protože andělé jsou mýtické bezpohlavní bytosti). Na hlavě mívá anděl svatozář. Oblečen bývá do dlouhých světlých šatů a zdobívají ho obrovská krásná křídla. Je hodný a konejší vyděšené děti. Právě proto bývá u dětí ze všech tří nejoblíbenější postavou.

Užijte si svátek sv. Mikuláše a vyberte si kostýmy a masky Mikuláše, čerta a anděla v internetovém obchodě www.Mysticum.cz.

Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *